Polityka prywatności

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności Serwisu www.garazowewyprzedaze.pl i Aplikacji dostępnej na marketach Google Play i Aple Store pod nazwą Garażowe Wyprzedaże oraz wydawcy, Copernicus Apps Sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach (86-005) ul. Chlebowa 33/6, Wpisana przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000992078, która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych do Aplikacji przez Użytkownika.
 2. Polityka Prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu.

§ 2
Definicje

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 1. Administrator – Copernicus Apps Sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach nr KRS 0000992078
 2. Aplikacja – oprogramowanie działające na urządzeniach przenośnych
 3. Serwis – serwis on-line dostępny poprzez sieć Internet za pośrednictwem strony: www.garazowewyprzedaze.pl
 4. Strona internetowa – strona internetowa pod adresem: www.garazowewyprzedaze.pl oraz wszelkie jej podstrony
 5. Strony – Administrator i Użytkownik
 6. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu i podaje w jego ramach swoje dane osobowe

§ 3
Ochrona danych osobowych

 1. Administrator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 2. Korzystanie z Serwisu wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika swoich własnych danych osobowych.
 3. Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe:
  1. imię, nazwisko, pseudonim
  2. adres,
  3. adres e-mail,
  4. nr telefonu,
  5. dane o lokalizacji,
  6. dane urządzenia którego używasz do korzystania z Aplikacji/Serwisu,
  7. inne, np. IP, Logi, Adres URL,
  8. w przypadku rejestracji/logowania z wykorzystaniem konta Facebook: imię i nazwisko, adres e-mail, ID konta, adres URL zdjęcia
  9. w przypadku rejestracji/logowania z wykorzystaniem konta Google: imię i nazwisko, adres e-mail, ID konta, adres URL zdjęcia
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. dostępu i korzystania z Aplikacji/Serwisu
  2. sprawności działania i rozwoju Aplikacji/Serwisu
  3. zapewnienia bezpieczeństwa i zapobieganiu nadużyciom
  4. badania satysfakcji korzystania z Aplikacji/Serwisu
  5. marketingu i współpracy z podmiotami powiązanymi
  6. marketingu i współpracy z podmiotami zewnętrznymi
  7. realizacji płatności za korzystanie z Aplikacji/Serwisu przy udziale podmiotu zewnętrznego (operatora płatności)
  8. realizacji obowiązku ustawowego (organom administracji publicznej i organom ścigania)
  9. danych statystycznych
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Umowy oraz na czas zgody z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę, będą przechowywane do czasu cofnięcia takiej zgody.

§ 4
Uprawnienia użytkownika

 1. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien uaktualnić je na Profilu użytkownika.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia korzystając z prawa zapomnienia) oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia korzystanie z Serwisu.
 5. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.
 6. Użytkownik ma prawo wyrazić zgodę na udostępnienie danych osobowych podmiotom trzecim, ale wyłącznie w zakresie wskazanym w § 3 ust. 4. W takiej sytuacji, Użytkownik ma uprawnienie do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji w zakresie celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, informacji uzyskanych i odebranych, terminu przetwarzania danych osobowych etc. W niektórych przypadkach, brak akceptacji na udostępnienie danych osobowych uniemożliwia skorzystanie z funkcjonalności Serwisu, o czym Serwis informuje Użytkownika przed rozpoczęciem korzystania z takiej funkcjonalności.
 7. Użytkownik posiada prawo uzyskania informacji, czy jego dane osobowe pochodzą z innych źródeł, aniżeli z informacji pozyskanych bezpośrednio w Serwisie. Uprawnienia z ust. 6 powyżej, stosuje się odpowiednio.
 8. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych Użytkownik może zgłaszać mailowo na adres Administratora.
 9. W przypadku wystąpienia albo stwierdzenia naruszeń w zakresie ochrony danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5
Szyfrowanie danych

 1. Administrator zobowiązuje się do szyfrowania transmisji danych w celu zabezpieczenia danych Użytkownika przechowywanych w systemie.
 2. Każde połączenie Użytkownika z Serwisem jest szyfrowane i poufne.

§ 6
Techniczna ochrona danych

 1. Administrator wykorzystuje wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym Użytkownika i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.
 2. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Użytkownika.
 3. Powierzone dane są składowane na wysokiej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
 4. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

§ 7
Polityka Cookies

 1. Dla wygody Użytkowników Aplikacji/Serwisu używa plików Cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
 2. W ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików cookies. Aplikacja mobilna może dodatkowo przechowywać informacje bezpośrednio w pamięci wewnętrznej urządzenia. „Sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Informacje przechowywane przez aplikację mogą zostać usunięte dopiero z chwilą odinstalowania aplikacji.
 3. W Serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:
  1. „niezbędne” – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników;
  2. „zabezpieczające” – służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z usług Serwisu;
  3. „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
  4. „funkcjonalne” – umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu itp.;
  5. „reklamowe” – umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
  6. „integracyjne” – związane są z wykorzystywanymi w Serwisie usługami firm trzecich, np. Google Analytics.
 4. Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać Cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.
 5. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące Cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu Cookies.

§ 8
Logi

 1. Zgodnie z praktyką większości serwisów www przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowujemy:
  1. adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu,
  2. czas nadejścia zapytania,
  3. czas wysłania odpowiedzi,
  4. nazwę stacji klienta (host) - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  5. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  6. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link),
  7. informacje o przeglądarce użytkownika (user agent).
 2. Dane gromadzone w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem.
 3. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

§ 9
Odesłanie

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

§ 10
Kontakt

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje jego dane osobowe.
 2. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.
 3. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres: rodo@copernicusapps.com

Informacje

 • Aplikacja mobilna
 • Regulamin
 • Polityka prywatności
 • Regulamin (FullFridge)
 • Polityka prywatności (FullFridge)
kontakt@garazowewyprzedaze.pl

Copernicus Apps spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białych Błotach (86-005) przy Chlebowa 33/6, KRS: 0000992078 (Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), NIP: 5543006162, REGON: 52314729600000. Kapitał zakładowy w wysokości 50000,00 zł.